News

Opäť v prevádzke

Stomatologická klinika ArtDentistic je preto už plne otvorená aj v tomto období pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú našu odbornú lekársku pomoc. Protiinfekčné opatrenia sme zaviedli hneď po vypuknutí pandémie. Ošetrujúci personál je plne vybavený adekvátnymi ochrannými pomôckami, ktoré plne zabraňujú šíreniu infekcie COVID-19. 

09.04.2020

ArtDentistic v Dámskom klube na tému Bruxizmus

MUDr. Valéria Michnová bola hosťom relácie Dámsky klub, na tému Bruxizmus.

03.02.2020

Painter July Haluzová’s pictures are exhibited at ArtDentistic

ArtDentistic has a team of top professionals to take care of your healthy and radiant smile. To make you feel the best before and after dental surgery, it was decided to decorate and enhance the clinic even more.

19.12.2019

A gorgeous, healthy smile from ArtDentistic

Good dental health is the key to the well-known feeling of internal balance and a strong self-esteem. ArtDentistic works with patients to improve their dental health and especially to keep their teeth healthy afterward.

23.10.2019

How do you recognize a good dentist?

Dr. Libor Michna started his dental career in Glasgow with just 300 euros in his pocket. Since then he’s traveled almost everywhere in the world, been educated at the most prestigious schools and come back to Slovakia to provide top quality dentistry and the professional approach anyone deserves to receive from a dentist.

17.07.2019