News

Produkty od The Humble Co. - pre zdravších ľudí i zdravšiu planétu

Dentálna klinika ArtDentistic sa zameriava na komplexnú starostlivosť zdravého a krásneho úsmevu všetkých svojich pacientov. V portfóliu poskytovaných služieb ponúka aj kompletnú starostlivosť o dentálnu hygienu v domácom prostredí. „Naším cieľom je poskytovať špičkové a kvalitné služby v oblasti stomatológie na úrovni renomovaných zahraničných kliník a tým maximálne vyjsť v ústrety potrebám pacientov. Zároveň však dbáme aj na to, aby sa naši pacienti naučili používať správnu dentálnu hygienu aj v domácom prostredí. Správnu dentálnu hygienu považujeme za prvý a veľmi dôležitý krok k zdravému a krásnemu úsmevu,“ hovorí MUDr. Valéria Michnová z dentálnej kliniky ArtDentistic, ktorá pre svojich pacientov odporúča produkty od spoločnosti The Humble Co., nesúce certifikát vegan.

17.07.2021

Dámsky klub: Záchovná stomatológia

Záchovná stomatológia je základom stomatológie ako takej. Ide o čo najdlhšie zachovanie zdravého zubu v dutine ústnej. Za posledné roky záchovná stomatológia, ktorá sa nazýva aj konzervatívna, prešla obrovským vývojom a preto dokáže pacientom poskytnúť rýchlu diagnózu a minimálnu liečbu. Zároveň vytvára väčší priestor pre estetickú stomatológiu... Viac v relácii Dámsky klub, s MUDr. Valériou Michnovou, z dentálnej kliniky ArtDentistic.

30.11.2020

Opäť v prevádzke

Stomatologická klinika ArtDentistic je preto už plne otvorená aj v tomto období pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú našu odbornú lekársku pomoc. Protiinfekčné opatrenia sme zaviedli hneď po vypuknutí pandémie. Ošetrujúci personál je plne vybavený adekvátnymi ochrannými pomôckami, ktoré plne zabraňujú šíreniu infekcie COVID-19. 

09.04.2020

ArtDentistic v Dámskom klube na tému Bruxizmus

MUDr. Valéria Michnová bola hosťom relácie Dámsky klub, na tému Bruxizmus.

03.02.2020

Painter July Haluzová’s pictures are exhibited at ArtDentistic

ArtDentistic has a team of top professionals to take care of your healthy and radiant smile. To make you feel the best before and after dental surgery, it was decided to decorate and enhance the clinic even more.

19.12.2019