News

Opäť v prevádzke

Stomatologická klinika ArtDentistic je preto už plne otvorená aj v tomto období pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú našu odbornú lekársku pomoc. Protiinfekčné opatrenia sme zaviedli hneď po vypuknutí pandémie. Ošetrujúci personál je plne vybavený adekvátnymi ochrannými pomôckami, ktoré plne zabraňujú šíreniu infekcie COVID-19. 

09.04.2020

ArtDentistic v Dámskom klube na tému Bruxizmus

MUDr. Valéria Michnová bola hosťom relácie Dámsky klub, na tému Bruxizmus.

03.02.2020

BBA the real bone builders: a two-day VIP course run together with HANDS-ON!

Working together with HANDS-ON, this seminar is intended for all doctors already experienced in augmenting and SIMULATES safe and predictable bone harvesting and augmentation techniques in different clinical situations.

24.01.2020

Painter July Haluzová’s pictures are exhibited at ArtDentistic

ArtDentistic has a team of top professionals to take care of your healthy and radiant smile. To make you feel the best before and after dental surgery, it was decided to decorate and enhance the clinic even more.

19.12.2019

A gorgeous, healthy smile from ArtDentistic

Good dental health is the key to the well-known feeling of internal balance and a strong self-esteem. ArtDentistic works with patients to improve their dental health and especially to keep their teeth healthy afterward.

23.10.2019