Parodontológia

Parodontóza je ochorenie závesného zubného aparátu (parodontu), ktorý sa skladá z ďasna a kosti. Toto ochorenie spôsobujú určité mikroorganizmi, ktoré sa množia v plaku a zubnom kameni, kde svojím pôsobením spôsobujú deštrukciu kosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť až k strate zubu.

Na našej klinike pri parodontologickom vyšetrení pacient podstúpi detailné posúdenie parodontu každého zubu a za pomoci RTG snímkov mu zhodnotíme závažnosť jeho ochorenia a navrhneme adekvátnu liečbu na stabilizáciu procesu.

U recidivujúcich ochorení ponúkame možnosť analýzy parodontologických patogénov za pomoci IDent testu a tým poskytnúť cielenú antibiotickú liečbu.

Je dokázané, že pacienti, ktorí pravidelne navštevujú dentálnu hygienu, sú menej náchylní na ochorenie parodontózy, než pacienti s nepravidelnou starostlivosťou o dutinu ústnu.