Cenník

Cenník stomatologických výkonov

Po vstupnom komplexnom vyšetrení pacient obdrží návrh najlepšieho možného ošetrenia s ohľadom na jeho finančné možnosti. Tento návrh má písomnú podobu a zahŕňa predpokladane finančné náklady na jeho realizáciu.

Komplexné vyšetrenie 60€ 30min.
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie (deti registrovaných pacientov) 20€ 15min.
Preventívna prehliadka 20€ 30min.
Cielené vyšetrenie, konzultácia od 50€ 30min.
Preventívna pedostomatologická prehliadka 20€ 15min.
Vyžiadané akútne ošetrenie-príplatok 50€  
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času od 120€  
Konzultácia (estetická, implantologická, paradontologická) od 50€  
Intraorálny snímok RTG pre interné účely 40€  
Bite-wing RTG snímok pre interné účely 40€  
Panoramatický RTG snímok pre interné účely 50€  
3D CT vyšetrenie pre interné účely 120€  
3D CT vyšetrenie 110€  
Fotokompozit od 90€  
Dokumentačná fotografia od 30€  
Dentálna hygiena od 76-170€  
Pečatenie fisúr – 1 zub 40€  
Endodontické ošetrenie zuba (ošetrenie koreňových kanálikov) od 400€  
Extrakcia (nechirurgická) od 120€  
Extrakcia (chirurgická) od 350€  
Chirurgická extrakcia osmičky od 500€  
Keramická korunka (inlay / onlay) od 520€  
Ambulantné bielenie - Philips ZOOM     600€  
Lokálna anestézia od 18-23€  
Celková anestézia 350€ 1hod.

Individuálny cenový návrh pacienta spracuje ošetrujúci lekár.
Priama platba bez úhrady poisťovne.

Pre bližšie info o 
cenách nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom 
na artdentistic@artdentistic.sk

ROZBAĽTE TO S ÚSMEVOM NA SPLÁTKY

Moderná stomatológia je odbor, ktorý si v súčasnej dobe žiada pri profesionálnom ošetrení skúseným stomatológom aj profesionálny materiál, ktorý je vysoko kvalitný, ale i veľmi nákladný. Preto sú v niektorých prípadoch pre pacienta kvalitné ošetrenia finančne náročné a niekedy nemá pacient iné východisko ako si nasporit. Nebýva to však najšťastnejšie riešenie, najmä v prípadoch, kedy je stav pacienta akútny a ošetrenie je potrebné vykonať čo v najkratšom čase.

Aby sme našim pacientom poskytli čo najväčší servis a pomoc v tejto rozhodujúcej situácii, začali sme spolupracovať so splátkovou spoločnosťou Homecredit, ktorá poskytne našim pacientom úver na dentálne ošetrenia, resp. pacient si zakúpi potrebné ošetrenia na splátky.

Ako to prebieha

Pacientovi sa po konzultácii s doktorom/kou vypracuje liečebný plán, kde pacient vidí presný rozpis úkonov a cien, ktoré sú potrebné pre jeho zdravý a krásny úsmev.

Následne sa pacientovi urobí online model na požadovanú sumu a zašle sa na schválenie priamo do Homecreditu. Celkový schvalovací proces trvá približne 1 hodinu. Pacient odchádza do pohodlia domova a my ho následne kontaktujeme o výsledku schvalovacieho procesu.

Ak je úver schválený, s pacientom si dohodneme najbližší možný termín ošetrenia a postupuje sa v zmysle vypracovaného liečebného plánu.

V prípade záujmu o financovanie alebo ohľadom bližších informácií prosím nás prosím kontaktujte 02/52 44 46 34, 0902 575 600 alebo mailom na artdentistic@artdentistic.sk

Individuálny cenový návrh pacienta spracuje ošetrujúci lekár.
Priama platba bez úhrady poisťovne.

Pre bližšie info o 
cenách nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom 
na artdentistic@artdentistic.sk

ROZBAĽTE TO S ÚSMEVOM NA SPLÁTKY

Moderná stomatológia je odbor, ktorý si v súčasnej dobe žiada pri profesionálnom ošetrení skúseným stomatológom aj profesionálny materiál, ktorý je vysoko kvalitný, ale i veľmi nákladný. Preto sú v niektorých prípadoch pre pacienta kvalitné ošetrenia finančne náročné a niekedy nemá pacient iné východisko ako si nasporit. Nebýva to však najšťastnejšie riešenie, najmä v prípadoch, kedy je stav pacienta akútny a ošetrenie je potrebné vykonať čo v najkratšom čase.

Aby sme našim pacientom poskytli čo najväčší servis a pomoc v tejto rozhodujúcej situácii, začali sme spolupracovať so splátkovou spoločnosťou Homecredit, ktorá poskytne našim pacientom úver na dentálne ošetrenia, resp. pacient si zakúpi potrebné ošetrenia na splátky.

Ako to prebieha

Pacientovi sa po konzultácii s doktorom/kou vypracuje liečebný plán, kde pacient vidí presný rozpis úkonov a cien, ktoré sú potrebné pre jeho zdravý a krásny úsmev.

Následne sa pacientovi urobí online model na požadovanú sumu a zašle sa na schválenie priamo do Homecreditu. Celkový schvalovací proces trvá približne 1 hodinu. Pacient odchádza do pohodlia domova a my ho následne kontaktujeme o výsledku schvalovacieho procesu.

Ak je úver schválený, s pacientom si dohodneme najbližší možný termín ošetrenia a postupuje sa v zmysle vypracovaného liečebného plánu.

V prípade záujmu o financovanie alebo ohľadom bližších informácií prosím nás prosím kontaktujte 02/52 44 46 34, 0902 575 600 alebo mailom na artdentistic@artdentistic.sk