Implantológia

Implantológia je v súčasnej dobe všade vo svete primárne indikovaná ako terapia číslo jeden pri strate zuba u ľudí bez ohľadu na veku. Naša klinika považuje implantológiu za umenie modernej stomatológie.

Je to veľmi inteligentná forma náhrady strateného zuba. Využíva malú titánovú (najlepšie) alebo zirkónovú skrutku, jemne a opatrne zavedenú do kosti. Tá sa integruje do kosti pevnejšie ako samotný zub. Implantáty odbremeňujú ostatné zuby od nadmernej záťaže, ktorej sú vystavené pri akejkoľvek inej forme náhrady strateného zuba.( mostík, čiastočná snímateľná protéza)

Náš erudovaný stomatológ s titulom MSc. z implantológie v Nemecku a s dlhoročnou praxou v zahraničí pomáha pacientom rekonštruovať úsmev a funkčnosť chrupu. Používa zahraničné implantáty renomovaných svetových značiek (Strauman, Ankylos, Xive, Biohorizons, Nobel Biocare), ktoré svojou kvalitou prevyšujú implantáty slovenského trhu.

Dentálne implantáty

Najčastejšie ide o malú titánovú skrutku, ktorá sa odborne zavedie do kosti pod ďasno pacienta. Titán je materiál, ktorý je známy tým, že nevyvoláva žiadne alergické reakcie, čím nemá žiadny vplyv ani na celkový organizmus. Pokroky v stomatologickom vedeckom výskume umožnili vytvoriť titánový implantát, ktorý sa pevne spojí s čeľusťou a vytvorí tak bezpečný základ pre nový zub.

Výhody implantátu:

  • trvácnosť
  • najestetickejšie možné riešenie
  • vyhneme sa snímateľnej náhrade
  • môže slúžiť ako opora pre ďalší mostík alebo protézu
  • nie je potrebné obrusovať susedné zuby
  • je biologicky kompatibilný - nevyvoláva v tele žiadne reakcie, bežne sa používa v medicíne
  • je pevný, odolný voči silám vznikajúcim pri žuvaní
  • odolný voči korózii
  • je chuťovo neutrálny, nevzniká žiadna “kovová” príchuť
  • je to dlhodobo odskúšane riešenie