Kmeňové bunky

Endoret (prgf) Technológia

  • Najpokročilejší systém, za ktorým stoja dlhoročné klinicky overené štúdie
  • Medzinárodne publikovaný
  • Vysoko účinný pri regenerácii kostí, kože, sliznice, väzov a šliach, chrupaviek, svalov a rohovky.
  • Na Slovensku jedinečne iba u nás v ArtDentistic
  • Za cca 30 minút sme schopní z krvi pacienta získať rastové faktory, čiže proteiny, ktoré napomáhajú a podporujú hojenie tkanív prirodzeným spôsobom, nakoľko telu vlastné proteiny neodmietneme.

Rastové faktory:

  • rýchľujú regeneráciu
  • Znižujú zápalovú reakciu
  • Znižujú pravdepodobnosť infekcie
  • Znižujú bolesť

Toto všetko nám zaručí predvídateľnosť našich chirurgických zákrokov a zvyšuje dôveru v to, čo robíme.
Sme radi, že môžeme tento jedinečný systém so širokým spektrom klinickej účinnosti ponúkať našim pacientom a zdokonaliť tak našu liečbu a posunúť stomatológiu na vyšší level.