Slovensko privítalo špičky v oblasti implantológie

Stomatológia napreduje míľovými krokmi. Bez neustáleho vzdelávania je takmer nemožné stať sa kvalitným zubárom. A my sa radi vzdelávame - navštevujeme špičkové semináre po celom svete a tešíme sa, že podobné školenie sa nám podarilo zorganizovať aj na Slovensku, v Bratislave. Spolu s kolegami sme si navzájom odovzdali mnohé informácie. Našim školiteľom bol nemecký expert v oblasti implantológie, Dr. Frank Zastrow.

V dentálnej klinike ArtDentistic nájdete všetko pod jednou strechou. Zoznámte sa s našou prácou, vďaka nasledujúcej reportáži.