Dámsky klub: Záchovná stomatológia

Záchovná stomatológia je základom stomatológie ako takej. Ide o čo najdlhšie zachovanie zdravého zubu v dutine ústnej. Za posledné roky záchovná stomatológia, ktorá sa nazýva aj konzervatívna, prešla obrovským vývojom a preto dokáže pacientom poskytnúť rýchlu diagnózu a minimálnu liečbu. Zároveň vytvára väčší priestor pre estetickú stomatológiu...

Viac v relácii Dámsky klub, s MUDr. Valériou Michnovou, z dentálnej kliniky ArtDentistic.