Opäť v prevádzke

Vážení pacienti, 

veríme, že ste zdraví a aj v čase tejto globálnej krízy zostávate  tak pozitívne naladení ako my. 

Stomatologická klinika ArtDentistic je preto už plne otvorená aj v tomto období pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú našu odbornú lekársku pomoc.

Dr. Valéria Michnová a Dr. Libor Michna

Protiinfekčné opatrenia sme zaviedli hneď po vypuknutí pandémie. Ošetrujúci personál je plne vybavený adekvátnymi ochrannými pomôckami, ktoré plne zabraňujú šíreniu infekcie COVID-19. 

Chceli by sme Vás zároveň ubezpečiť, že i naďalej sme Vám aj v tomto  období schopní poskytovať naše nadštandardné ošetrenie v plnom rozsahu. 

Zároveň Vás prosíme prísť na ošetrenie bez doprovodu.

Termín ošetrenia dostanete po telefonickej konzultácii na našich stálych číslach +421 2 5244 4634 alebo +421 902 575 600. Prípadne sa Vám ozveme po zaslaní Vášho e-mailu, s kontaktnými údajmi. 

Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na Vás opäť v priestoroch našej kliniky ArtDentistic 
(Žižkova 21/A, Bratislava).

S pozdravom, 
Dr. Valéria Michnová a Dr. Libor Michna
ArtDentistic