BBA The real bone builders 2-dňový VIP kurz spolu s HANDS-ON!

Dr Frank Zastrow je zakladatel BBA Akadenie (courses.myimplantbusiness.com) a skúsený orálny chirurg. Pracoval s prof. Khourym na klinike Schloss Schellestein v Nemecku.

Dr Frank Zastrow v ArtDentistic

Frank je medzinárodne uznávaný speaker, špecializuje sa na biologickú kostnú augmentáciu (BBA concept) a rekonštrukcie kostných a mäkkých tkanív v komplexných prípadoch.
Tento seminár spolu s HANDS-ON workshopom je určený pre všetkých lekárov, ktorí majú vlastnú skúsenosť s augmentáciou a SIMULUJE bezbečný a predvídateľný spôsob kostnej harvestácie a augmentačnej techniky na rôzne klinické situácie.

BBA The real bone builders 2-dňový VIP kurz spolu s HANDS -ON!

DR Frankom Zastrowom budú prezentovné a simulované jasné postupy na augmentačné procedúry ako autogénny kostný grafting, sinus elevácia a pokročilý management mäkkych tkaniv. V Hands -on sekcii budú trenované relevantné postupy managementu mäkkých tkanív a techniky kostnej augmentácie na zvieracích hlavách a aj na plastických modeloch.

Cena na osobu 1600€ + DPH


 

Course Description
In many cases, bone augmentation is necessary before implants can be inserted; additionally, soft tissue management can be a decisive factor for implant success.

The “Gold Standard” of using autologous bone is constantly in competition with the use of bone graft material products.

This course comprises a hands-on workshop and is addressed to all clinicians who have already acquired professional experience in augmentation and who would like to learn safe and predictable bone harvesting and augmentation techniques for different clinical situations.

For the purpose of achieving predictable results, oral surgeon Dr. Frank Zastrow will provide clear guidelines for the use of augmentative procedures such as autogenous bone grafting, sinus elevation, and advanced soft tissue management.

During the 'simulation' session, relevant soft tissue management and bone harvesting techniques will be simulated and trained on synthetic models.

Cena na osobu 1600€ + DPH

courses.myimplantbusiness.com