Krásny a zdravý úsmev od ArtDentistic

Dobré dentálne zdravie je kľúčom k všeobecne dobre známemu pocitu vnútornej rovnováhy a silnému sebavedomiu. Dentálna klinika ArtDentistic pracuje s pacientom na zdokonalení a predovšetkým na následnom udržaní dentálneho zdravia.

MUDr. Valéria Michnová - ArtDentistic

Digital Smile Design

„Digital Smile Design je pre nás práve tým komunikačným nástrojom, ktorým môžeme pri navrhovaní vytúženého úsmevu jednotlivca dosiahnuť excelentnosť. Pacient sa v tomto procese môže stať spolutvorcom svojho nového úsmevu,“ spresňuje MUDr. Valéria Michnová a dodáva, „mnohí ľudia majú v súčasnosti jasnú predstavu, ako by mal ich nový úsmev vyzerať. Absolvovaním konzultačného vyšetrenia dokážeme na našej klinike túto ich predstavu zvizualizovať softwérovo a aj vytvoriť priamo v ich ústach návrh budúcich zubov, ktorý si dokážu fyzicky vyskúšať. Zároveň dokážeme reprodukovať tento dizajn s absolútnou presnosťou vo finálnej estetickej rekonštrukcii.“

Pokračovanie článku nájde na https://emma.pluska.sk/svetova/krasny-zdravy-usmev-artdentistic .