MÉDIA

Citlivé zuby pri jedení zmrzliny:

Každý zdravý zub by mal reagovať na chlad. Ak je ale reakcia neprimeraná môže ísť o zubný kaz.

Zaslúžime si kvalitu

Roky pôsobil v zahraničí, kde študoval a pracoval ako stomatológ.

Nie každý prijme extrakciu zuba ľahko

Čo poradiť ľudom, ktorí prišli o zub? Na naše otázky odpovie skúsený stomatológ.