Postup pacienta pred zubným ošetrením

AKÚTNI PACIENTI (S BOLESŤOU)

  • najprv telefonicky kontaktovať zubného lekára
  • podľa príznakov, cestovateľskej anamnézy, karantény a problémov v ústnej dutine zubný lekár odporučí ďalší postup

Ak zubný lekár po telefonickej konzultácii rozhodol o ošetrení v ambulancii, dodržujte:

  • mať rúšku na tvári
  • meranie telesnej teploty sestrou
  • vyplnenie čestného prehlásenia
  • podľa možnosti majte vlastné pero
  • pred vstupom do zubnej ambulancie dezinfikovať si ruky dezinfekčným prípravkom s obsahom alkoholu