Estetická stomatológia DSD

Dobré dentálne zdravie je kľúčom k všeobecne dobre známemu pocitu vnútornej rovnováhy a silnému sebavedomiu. V prostredí našej kliniky pracujeme s pacientom na zdokonalení, a hlavne následnom udržaní dentálneho zdravia.

Počas života sa vzhľad našich zubov mení - sfarbujú sa, štiepia a abradujú, rotujú a skláňajú sa, prípadne ich môžeme aj stratiť. Návšteva estetického stomatológa dáva možnosť pacientom vylepšiť a rozžiariť si svoj úsmev.

Smile Design

Patríte k ľudom, ktorí si pri úsmeve zakrývajú ústa a túžite sa usmievať bez zábran?
Chcete patriť k tým, ktorých úsmev je sabavedomý, žiarivý a je ich životným štýlom?

Potom práve pre Vás je Smile Design tým pravým riešením!

Smile Design je komplexný život meniaci zákrok pre pacientov, ktorí majú pocit, že nemajú pekné zuby a často sa boja čo i len usmiať. Celkový smile design nie je však iba o estetike, ale v prvom rade o funkčnosti celého chrupu. Bohaté skúsenosti so smile designom sme nadobudli v zahraničí, kde sme dlhodobo pracovali aj žili. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne a tak, aby výsledný efekt smile designu bol krásny a čo najprirodzenejší.

Nový úsmev už po troch návštevách?

Áno, je to skutočne tak. Už po troch sedeniach od nás odchádza pacient s úplne novým úsmevom.

Priebeh sedení je nasledovný:

1 sedenie - Prebehne prvá konzultácia s pacientom, kde zistíme potreby a predstavy pacienta o tom ako by mal jeho nový úsmev vyzerať. Urobí sa komplexné dentálne vyšetrenie kde sa zhodnotí a navrhne riešenie, ktoré by bolo pre pacienta esteticky i zdravotne najvhodnejšie. Potom sa pacientovi zoberú otlačky alebo scany na modely 3D voskové wax up-y, aby pacient o par dni videl ako budú jeho nové zuby vyzerať.

2 sedenie - Po pár dňoch pacient príde na druhé sedenie, kde sa mu ukáže wax up (3D model zo sadry) jeho nových zubov a ako bude celá čelusť vyzerať . Pre porovnanie sa mu ukáže aj jeho model pôvodných zubov, aby videl skutočný rozdiel. Ak pacient schváli model jeho nových zubov, doktor začne pracovať na úprave zubov tak, aby sme mu na dalšom sedení mohli nasadiť keramické venírky presne v tvare 3D modelu. V tento deň pacient odchádza domov s dočasnými provizornymi venírkami, ktoré sa tvarom zhodujú s konečným výsledkom. Pacient chodí s dočasnou náhradou cca 1 týždeň, kým sa mu zhotovujú definitívne keramické venírky. Zákroky, ktoré sa robia pri úprave zubov sú bezbolestné!

3 sedenie - Je to posledná finálna návšteva pacienta, na ktorej sa mu odstráni dočasná zubná náhrada a nasadia sa definitívne keramické venírky, ktoré boli zhotovené na základe schváleného 3D modelu. Pacient po nasadení odchádza z kliniky s úplne novým žiarivým úsmevom podľa jeho predstáv a bez akýchkoľvek bolestí.

Žiarivé a prirodzene krásne zuby modernou metódou DSD

Na našej klinike sa riadime zásadou, že nenavrhujeme len zuby! V každom prípade pri úprave estetiky zubov navrhujeme úsmev! Zuby okrem funkčnosti uceľujú našu tvár a dodávajú každému človeku jedinečnosť a individualitu.
Digital Smile Design (DSD) je pre nás práve tým komunikačným nástrojom, ktorým môžeme pri navrhovaní vytúženého úsmevu jednotlivca dosiahnuť excelentnosť. Pacient sa v tomto procese môže stať spolutvorcom nového úsmevu. Absolvovaním DSD konzultačného vyšetrenia a následného Cerec scanu , CBCT vyšetrenia a vyhotovením špecifických fotografií a videa dokážeme už na druhej návšteve pacientovi poskytnúť vizuálny softwarový návrh budúcich zubov priamo v jeho tvári, prípadne navrhované zuby aj vo forme „škrupiniek“ bez preparácie len „nastoknúť“ na zuby a vyskúšať.Zároveň dokážeme reprodukovať tento dizajn s absolútnou presnosťou vo finálnej estetickej rekonštrukcii.
Je podľa nás neodmysliteľné pri riešení estetiky pacientovi neposkytnúť túto platformu bezkonkurenčných skúseností a optimalizácie efektívnej estetickej liečby s emocionálnym benefitom jasného estetického výsledku. Preto pacientom odporúčame vybrať si touto jednoduchou a zároveň modernou, inovatívnou cestou s cieľom obnoviť svoj úsmev.