Extrakcia a chirurgia

V závislosti od dentálneho zdravia pacienta je niekedy nutné vykonať malé chirurgické zákroky. Na našej klinike robíme tieto výkony štandardne v lokálnej anestéze alebo v špecifických prípadoch v celkovej anestéze.

Rutinné extrakcie

Sú indikované v prípade prítomnosti zubu so zlou prognózou alebo zubov znižujúcich celkové orálne zdravie pacienta.

V závislosti od dentálneho zdravia pacienta je niekedy nutné vykonať malé chirurgické zákroky. Na našej klinike robíme tieto výkony štandardne v lokálnej anestéze alebo v špecifických prípadoch v celkovej anestéze.

Atraumatická extrakcia

Je indikovaná v prípadoch, kedy plánujeme skorú rekonštrukciu implantátom.

Chirurgická extrakcia

Patrí medzi komplikovanejšie extrakcie, pri ktorej je potrebné použiť špeciálne nástroje a techniky na extrahovanie zuba s atypickou polohou, prípadne zakrivených koreňov. Celý proces vyžaduje konečnú sutúru (šitie), ktorá zabezpečí pokojné a rýchle hojenie.

Naša klinika sa špecializuje na:

  • slizničné plastiky – prekrytia gingiválnych recesov ( ústup ďasna)
  • rekonštrukcie veľkých kostných a slizničných defektov s následným implantačným riešením.