Protetika

Protetické náhrady umožňujú pacientom nahradiť chýbajúce zuby alebo chýbajúcu časť zuba. Pri rozsiahlych defektoch chrupu je možné upraviť výšku, typ zhryzu aj farbu zubov.

Na našej klinike Vám navrhneme individuálny plán liečby s ohľadom na Vaše finančné možnosti.

Korunky

V prípadoch výraznej straty zubného tkaniva je niekedy nutné pristúpiť ku komplexnejšiemu riešeniu stratenej časti zuba, či už v dôsledku kazivého procesu alebo traumy. Práve korunky predstavujú vynikajúce estetické a funkčné riešenie.

Podľa použitého materiálu na našej klinike používame tieto druhy koruniek:

  • Živicové nazývané aj provizórne - sú rýchlo zhotoviteľné na počkanie, ale pre fragilitu predstavujú len dočasné riešenie
  • Kompozitné PMMA - sú tiež rýchlo zhotoviteľné, trošku pevnejšie ako živicové. Vo všeobecnosti sa používajú hlavne na krátku dobu.
  • Keramické alebo porcelánové - výrazne estetické a funkčné, predstavujú dokonalé spojenie s vlastným zubom (e-max)
  • Zlaté - pre svoju rušivú farbu a vysokú cenu sa zhotovujú už len ojedinele.
  • Zirkónové - estetické, podstatne ťažšie čo sa hmotnosti týka, indikované ako rozsiahlejšie mostíkové riešenia, prípadne ako monoblok pri kompletných rekonštrukciách chrupu implantátmi.

Fazety - Venírky

Fazeta je tenká vrstva porcelánu, ktorá sa bonduje (lepí) na zub, ktorý je zafarbený, odštiepený, prípadne krivý. Fazety dodajú Vašim zubom ideálny tvar a farbu, dokonca môžu byť použité na prekrytie úzkej medzery(diastemy) medzi pôvodnými zubami. V dnešnej modernej minimálne-invazívnej stomatológii predstavujú ideálnu náhradu pre dosiahnutie žiarivého prirodzeného úsmevu (DSD).

Mostíky

V prípade, že pacient príde o jeden alebo viac zubov z akéhokoľvek dôvodu, vzniká v zubnom oblúku rôzne veľká medzera. Mostík si svoje meno vyslúžil tým, že nahradí chýbajúce zuby a je ukotvený na obrúsených pilierových zuboch, ktoré sú väčšinou na okraji medzery. Keďže sú takéto defekty veľmi neestetické a navyše taký chrup i stráca funkčnosť, je potrebné po strate zuba čo najskôr vytvoriť protetickú náhradu.

Nakoľko pri mostíkoch dochádza k obrusovaniu susedných zubov, čím sa jatrogénne skracuje ich životnosť, na našej klinike ich zhotovujeme ojedinele, Implantát považujeme za ideálnu náhradu strateného zuba alebo zubov.

Celkové a čiastočné snimateľné náhrady

Protézy naďalej zastávajú dôležité miesto pri riešení kompletných či čiastočných strát zubov hornej a dolnej čeľuste. Majú rôznu formu, či už klasicky živicové alebo chrómkobaltové. Pružné čiastočné protézy tiež predstavujú možné riešenie u ľudí ťažko si privykajúcich na tvrdosť a nepružnosť klasických živicových protéz. Dôležitú úlohu zastávajú aj ako nadstavbové riešenie implantátov. Technické riešenia sa individuálne prispôsobujú konkrétnemu pacientovi s konkrétnou situáciou tak, aby ani Vaši najbližší nespoznali, že ste nositeľom snímateľnej náhrady.