Záchovná stomatológia

Na našej klinike učíme pacientov o dôležitosti prirodzene zdravých zubov s dôrazom na pravidelné preventívne prehliadky a dentálnu hygienu.

Vstupné vyšetrenie a prevencia

Pri prvom vstupnom vyšetrení hodnotíme aktuálny stav chrupu a ústnej dutiny pacienta a následne odporučíme najlepšie možné riešenia.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je už v dnešnej dobe úplne štandardným výkonom v rámci prevencie zdravých zubov a ďasien. U nás ju odporučujeme minimálne 2 x ročne a zahŕňa tieto úkony:

 • Inštruktáž a nácvik hygieny
 • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
 • Odstránenie povlakov pieskovacou pastou s prídavkom fluoridu
 • Fluoridácia zubov
 • Diagnostika zápalu ďasna a parodontopatií

Pieskovanie

Pieskovanie využívame len u zubov výrazne zanesených pigmentmi a obzvlášť v rámci liečby parodontopatií.

Používame veľmi jemné prášky, ktoré v žiadnom prípade nepoškodzujú zub ani jeho okolité tkanivá.

Biele výplne

V dnešnej modernej dobe je biela výplň štandardom pri riešení malých a stredných kazov. Kvalitné biele výplne svojou estetikou a výbornými mechanickými vlastnosťami plnohodnotne a dlhodobo nahradia chýbajúcu časť zuba. Výhodou je možnosť okamžitého zaťaženia zuba t.j. pacient môže ihneď jesť.

Inlay/onlay

Pri stredných a veľkých kazoch, pri strate väčšej časti povrchu zuba nahradzujeme zubné tkanivo esteticky a mechanicky odolnými keramickými výplňami.

Inlay, Onlay, Overlay - ide o pevný keramický materiál vo farbe zuba, s podobnou štruktúrou ako je skutočný zub. Je zhotovená na základe scanu priamo na klinike na počkanie, takže pacient odchádza s ošetreným a vyplneným zubom v ten istý deň.

Inlay, Onlay, Overlay - ide o pevný keramický materiál vo farbe zuba a s podobnou štruktúrou ako je skutočný zub. Výplň je zhotovená na základe oscanovaného otlačku cez PC a následne zhotovená a vyrobená priamo na klinike a to už behom jedného sedenia na kresle, takže pacient odchádza s ošetreným a vyplneným zubom v ten deň.

inlay - je to výplň, ktorú používame pri nahrádzaní malej časti zuba
onlay - tento druh výplne používame pri nahrádzaní vačšej časti zuba
overlay - slúži na vyriešenie stavu, kedy potrebujeme nahradiť len žuvaciu plochu

Výhody:

 • hotový zub bez čakania, t.j. na jednej návšteve na klinike
 • 1 anestéza
 • 1 vyvŕtanie ako pri štandardnej výplni
 • žiadne otlačky ani provizórne riešenia
 • dlhoročná trvácnosť
 • biokompatibilný materiál
 • Inlay, Onlay, Overlay - iba z keramických blokov
 • výrazne estetickejšia a funkčnejšia než obyčajná výplň.

Endodoncia

Endodoncia (výplň koreňových kanálikov) – k endodontickému ošetreniu treba pristúpiť vtedy, keď už zubný kaz prenikol k zubnému nervu a začal ho poškodzovať.

Samostatný výkon pozostáva zo sprístupnenia a lokalizácie koreňových kanálikov, v ktorých je pulpa uložená. Tá je následne odstránená so súčasným opracovaním kanálikov, plnením gutaperčovými čapmi a zhotovením výplne. Keďže preliečené zuby sú krehké, korunka býva často finálnym riešením.

Endodontické nástroje, najmä prenikače a pilníky, sú indikované na jednorázové použitie u daného pacienta pri jednom endodontickom ošetrení infikovaného zuba. Tento striktný protokol vyplýva z nemožnosti detailného vyčistenia a vysterilizovania takto použitých nástrojov nakoľko môžu byť zdrojom prenosu priónových bielkovín, ktoré nemôžeme zničiť sterilizáciou a spôsobujú spongiformné encefalopatie s fatálnym koncom - Creutzfeldt-Jakobova choroba (iCJD).

Doposial na svete neexistuje účinná liečba tohto ochorenia a vieme jej jedine predchádzať dodržiavaním striktného protokolu v stomatologických ambulanciách - t.j používať jednorázové endodontické nástroje pri každom ošetrení.

Protokol

Pre tento dôvod naša klinika dodržuje prísne zásady pri endodontickom osetrení. Všekty nástroje použité pri endodoncii sú na jednorázové použitie.

Týmto našim pacientom garantujeme bezpečné ošetrenie, ktoré spĺňa legislatívu
EU.