Po vstupnom komplexnom vyšetrení pacient obdrží návrh najlepšieho možného ošetrenia s ohľadom na jeho finančné možnosti. Tento návrh má písomnú podobu a zahŕňa predpokladane finančné náklady na jeho realizáciu.

Cenník vybraných zákrokov

Komplexné vstupné vyšetrenie 30 EUR
Preventí­vna stomatologická prehliadka 10 EUR
Vyžiadané vyšetrenie mimo pracovného času Od 70 EUR
Estetická konzultácia Od 30 EUR
Parodontologická konzultácia Od 30 EUR
Implantologická konzultácia Od 30 EUR
Digitálny malý snímok 12 EUR
Digitálny bite-wing 12 EUR
Digitálny OPG snímok 30 EUR
Cone Beam CT scan 50 EUR
Popis CB CT v rámci terapeutického plánu pri riadenej implantácii Od 70 EUR
Zhotovenie dlahy pri riadenej implanátcii (cena na jednu objímku) Od 350 EUR
CB CT scan s napálení­m na externé médium 140 EUR
Profesionálna detnálna hygiena 54 EUR
Lokálna fluoridácia 20 EUR
Pečatenie fisúr 20 EUR
Dočasná výplň Od 30 EUR
Fotokompozitná výplň Od 50 EUR
Dočasné preliečenie zuba Od 80 EUR
Endodontické ošetrenie kanálikov zuba ( na 1 kanálik) Od 150 EUR
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba Od 180 EUR
Použitie každého dalšieho endodontického nástroja + 65 EUR
Extrakcia jednokoreňového zuba Od 20 EUR
Extrakcia viackoreňového zuba Od 35 EUR
Chirurgická extrakcia zuba Od 70 EUR
Atraumatická extrakcia zuba/koreňa pred implantáciou Od 80 EUR
Chirurgická extrakcia osmičiek 190 EUR
Extrakcia a augmentácia extrakčného lôžka štepom Od 410 EUR
Kostný štep Od 400 EUR
Sinus lift s kostným štepom Od 800 EUR
Zavedenie implanátu prémiovej značky (Nobel Biocare, Xive, BioHorizons) Od 690 EUR
Vhojovacia skrutka 45 EUR
Nadstavba na implantát 290 EUR
Endoret PRGF – kmeňové bunky Od 150 EUR
Slizničná plastika s použitím slizničného štepu Od 800 EUR
Diagnostický WAX UP ( na 1 zub) 45 EUR
Keramická venírka/fazetka Od 460 EUR
Kompozitná Inlay CEREC Od 300 EUR
Keramická Inlay CEREC Od 460 EUR
Implantologická korunka skrutkovaná Od 460 EUR
Zirkónový mostí­k (1 člen) Od 560 EUR
Zirkónová korunka Od 560 EUR
Ambulantné bielenie 500 EUR
Domáce bielenie (bez dlahy) 250 EUR
Bieliaca dlaha ( 1 čelusť) 40 EUR
Dlaha proti bruxizmu ( 1 čelusť) 80 EUR
Top up bieliaca striekačka (1 kus) 20 EUR

Na cenníku sa momentálne pracuje. Pre bližšie info o
cenách nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom
na artdentistic@artdentistic.sk